Våra tjänster

JÅ PwrCon är verksam inom områden som elnät, fiberkanalisation, offentlig belysning, fordonsladdning och avbrottsfri kraft .

powerlines

Projektledning

Stötta beställare med att ta ett övergripande ansvar för att driva hela projekt från uppstart till avslut med ansvar för kvalitet, kostnad och tidplan.

 • Elnät
 • Laddstationer
 • Avbrottsfri kraft
 • Fiberkanalisation
 • Offentlig belysning
windy

Byggledning

Agera som projektledarens förlängda arm ute i fältet under genomförandefasen för att delta på byggmöten, samordna, kontrollera och följa upp så att arbeten blir utförda enligt gällande kontrakt. Kan även vara med i tidigt skede/projekteringsskede för att granska underlag samt stötta inom tekniska och praktiska frågor.

 • Elnät
 • Fiberkanalisation
 • Laddstationer
 • Avbrottsfri kraft
 • Offentlig belysning
charging

Bygg- & projektledning

Agera både bygg- och projektledare inom samma projekt vilket kan vara ett kostnadseffektivt alternativ i mindre eller enklare projekt.

 • Elnät
 • Fiberkanalisation
 • Laddstationer
 • Avbrottsfri kraft
 • Offentlig belysning

Andra tjänster

Om ni har behöv av andra tjänster där vår kompetens skulle passa så är vi öppna för diskussion, vi är flexibla och kan anpassa oss.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies