Pågående och utförda uppdrag

Pågående uppdrag:

Nacka Energi (underkonsult åt ÅF) – Tf Driftchef.

SVK (underkonsult åt ÅF) – Byggkontrollant vid rivning av sambyggd 220/70 kV ledning inklusive tre 70 kV avgreningar.

Nacka Energi (underkonsult åt ÅF) – Projekt- och byggledare lokalnät.

 

Utförda uppdrag:

Nacka Energi (underkonsult åt ÅF) – Tf projektchef.

Teracom AB (anställd byggprojektledare) – Projektledare för utrullning av ett stort antal reservelverk.

SVK – byggledare för el-, tele- och ventilationsentreprenad vid byggnation av kabeltunnel.

Nacka Energi AB – projekt- och byggledare lokalnät i flera projekt.

Stokab AB – byggledare kanalisation i flera projekt.

SL – byggledare kabelentreprenader i SU2008 och SU2011.

Stockholms stad – byggledare offentlig belysning i flera projekt.