JÅ PwrCon AB

Förteget startades 2017 av Joachim Åhman och erbjuder konsulttjänster inom projekt- och byggledning, främst i Stockholmsområdet.

Jag har erfarenhet från arbete i olika befattningar inom elinstallations-, telekommunikations- och elnätsbranschen.

Några områden jag arbetat med:

  • Elnät 0,4-33 kV
  • Elinstallationer
  • Anläggningar för avbrottsfri kraft (AC och DC)
  • Reservelverk
  • Optokanalisation
  • Offentlig belysning